Základné informácie

Termín:

Miesto konania:

Riaditeľ pretekov:

Garant Rady SRZ:

Technický riaditeľ:

Hlavný rozhodca:

Spôsob lovu a pravidlá:

Bodované ryby:

Štáb pretekov:

Štartovné:

Časový harmonogram:

25.07.2020

Partizánske, rieka Nitra revír 2-1440-1 kaprový CHYŤ a PUSŤ

Ing. Peter Magdolen (0903 702 030)

Ing. Peter Tomko ml.

Ing. Mário Podmaník (0903 564 654)

Ing. Peter Magdolen (0903 702 030)

lov rýb udicou na umelú mušku – muškárenie podľa pravidiel LRU-Mucha 2020 

Jalec hlavatý a všetky lososovité ryby nad 20 cm

Penzión a reštaurácia Salaš Partizánske

13 Euro ( VÝLUČNE prevodom na účet IBAN SK78 1100 0000 0026 1652 0556, v správe priezvisko/á )

05:45 – 07:00  Prezentácia, losovanie a odovzdávanie mierok

07:00 – 07:15  Slávnostné otvorenie pretekov

07:15 – 08:00  Presun pretekárov a príprava na stanovištiach 

08:00 – 10:00  1. Kolo pretekov (preteká 1.skupina, rozhoduje 2.skupina)

10:00 – 10:30  Prestávka (presun pretekárov a rozhodcov)

10:30 – 12:30  2. Kolo pretekov (preteká 2.skupina, rozhoduje 1.skupina)

12:30 – 14:30  Obedňajšia prestávka, presun pretekárov a rozhodcov

14:30 – 16:30  3. Kolo pretekov (preteká 1.skupina, rozhoduje 2.skupina)

16:30 – 17:00  Prestávka (presun pretekárov a rozhodcov)

17:00 – 19:00  4. Kolo pretekov (preteká 2.skupina, rozhoduje 1.skupina)

19:30 – 19:45  Vyhlásenie výsledkov pretekov

Mapa pretekov

Registrácia (ukončená)

Doterajší víťazi

3.Ročník   2020       Július Legéň (BIBIO Partizánske)

2.Ročník   2019       Mário Podmaník (BIBIO Partizánske)

1.Ročník   2018       Martin Špirko (BIBIO Partizánske)

0.Ročník   2017       Martin Špirko (BIBIO Partizánske)

Naši Sponzori - ĎAKUJEME